Galerija

 Gadā Jaunmārupē Zirgu staļa virsgaismas izbūve .

 .